Skip to content
ارومیه، خیابان سربازان گمنام، روبروی بلوار استادان
ارومیه، خیابان عمار، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی تدبیر
ارومیه، خیابان کاشانی، چهار راه شهید بهشتی (چهارراه دانشکده)