Skip to content
ارومیه، بلوار فرودگاه، روبروی دانشگاه آزاد
ارومیه، خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع مدنی
ارومیه، خیابان دانشکده شهید بهشتی، ۱۰۰متر پایین تر از تورک مال
بعد از روگذر امام علی، نرسیده به درستکار، پلاک ۴۰۶
فلکه رودکی خیابان نصرتی روبه روی پمپ گاز
ارومیه، خیابان امام، رستوران شیرازی
ارومیه، خیابان مدنی ۲، داخل کوچه