Skip to content
ارومیه، بلوار فرودگاه، روبروی دانشگاه آزاد
ارومیه، خیابان مطهری، نرسیده به تقاطع مدنی
ارومیه، خیابان دانشکده شهید بهشتی، ۱۰۰متر پایین تر از تورک مال
بعد از روگذر امام علی، نرسیده به درستکار، پلاک ۴۰۶
کمربندی خاتم الانبیاء اول صداقه پشت پمپ بنزین برادران میرزایی بازرگانی
فلکه رودکی خیابان نصرتی روبه روی پمپ گاز
کمربندی خاتم الانبیاء اول صداقه پشت پمپ بنزین برادران میرزایی بازرگانی
ارومیه، خیابان امام، رستوران شیرازی