چطوری آدرس روی نقشه رو مشخص کنیم ؟

برای بدست آوردن آدرس نقشه روی لینک (https://www.google.com/maps/place/Urmia ) کلیک کنید سپس روی نقشه محل تقریبی مکان مورد نظر را انتخاب کنید و در ادامه دو عدد نمایش داده شده را که در تصویر زیر مشخص شده است را کپی کنید.

اعداد مشخص شده آدرس مکان مورد نظر شما روی نقشه می باشد.
حال می توانید با کپی کردن این اعداد در فرم وب سایت
MyUrmia ، مکان مورد نظر خود را روی نقشه به نمایش بگذارید.