Skip to content
ارومیه خ امام علی ۲۰۰متر بالاتر از درستکار به سمت مسجد امام علی